brand cozxy

Tags : หัวใจให้แข็งแรง

 

  23 พฤษภาคม 2019 - คอซซี่

Hearty

หัวใจแข็งแรง ด้วยสูตร ฮาร์ทตี้ มีส่วนประกอบวิตามินบีคอมเพล็กซ์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง และโคเอนไซม์ คิวเท็น มีส่วนช่วยเสริมการทำงานของหัวใจและระบบหลอดเลือดหัวใจแข็งแรง ด้วยสูตร ฮาร์ทตี้ มีส่วนประกอบวิตามินบีคอมเพล็กซ์ มีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง และโคเอนไซม์ คิวเท็น มีส่วนช่วยเสริมการทำงานของหัวใจและระบบหลอดเลือด