brand cozxy

เงื่อนไขและข้อตกลง

1.คุณสามารถชำระเงินค่าสินค้า ได้โดยให้ใช้วิธีการต่างๆ ที่กำหนดโดย COZXY.COM และให้อยู่ภายในช่วงเวลานั้นๆ ตามที่ทาง COZXY.COM ได้กำหนดไว้ สำหรับการชำระเงินด้วย บัตรเคดิต/เดบิต เมื่อคุณได้มีการสั่งซื้อสินค้าแล้ว การชำระเงินจะถูกเรียกเก็บเฉพาะรายการที่ Partner ได้ทำการ Confirm การสั่งซื้อแล้วเท่านั้น

2.การชำระเงินนั้นให้กระทำแก่ COZXY.COM ไม่ว่าจะรับชำระเงินในส่วนการจัดจำหน่ายของ COZXY เอง หรือการจัดจำหน่ายในฐานะ Partner ของ COZXY คุณรับทราบว่า COZXY มีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากคุณในนามของผู้ขายได้ทั้งสิ้น

 

**ปัจจุบันขั้นตอนการชำระเงินของ Cozxy.com จะใช้วิธีชำระเงินวิธีที่ 1. การชำระเงินแบบบัตรบัตรเครดิต, บัตรเดบิต
2. PAY PLUS (K-Mobile Banking)
แต่เราจะเพิ่มวิธีการชำระแบบอื่นๆ ในเร็วๆนี้**

 

คอซซี่มีวิธีการชำระเงินแบบได้บ้าง?

1. บัตรเครดิต,บัตรเดบิต (Credit card,Debit card)

2. K-Mobile Banking (ด้วยระบบ Pay Plus)

3. บริการธนาคารออนไลน์ (online bank Transfer)

4. เครื่องเอทีเอ็ม (ATM)

5. การผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย (Installment)

 

รายละเอียดของวิธีการชำระเงินในแต่ละวิธีนั้นมีดังต่อไปนี้

1.บัตรเครดิต,บัตรเดบิต (Credit card,Debit card)

เราดูแลข้อมูลใน ธุรกรรมบัตรเครดิต / เดบิตทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ และดำเนินการโดย K-Payment Gateway ซึ่งถือเป็นการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยที่สุด มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ถือบัตร ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วยการใช้ เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) 2048 bits, การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานและ Firewall ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงินจะเป็นไปโดยปลอดภัยที่สุด

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บนเว็บ COZXY

-คลิกที่ CART ในเว็บไซต์ของ COZXY แล้วคลิกที่ “CHECK OUT”

-เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า (YOUR SHIPPING & BILLING ADDRESS) แล้ว คลิกที่ “ CONTINUE TO PAY MENT METHOD)

-เลือก “TOP UP COZXYCOIN”ดแป

-เลือก “Credit/Debit Cards” “SUBMIT” “Confirm” OK”

-ระบบจะนำคุณไปสู่ ขั้นตอนการชำระ K-Payment Gateway

-ใส่ข้อมูลของบัตรลงไปในช่องว่างที่วางกำหนด

-กด “Pay Now”

ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะของบัตรนั้นว่าได้ทำการลงทะเบียนแล้วหรือยัง ถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยระบบจะให้ใส่รหัสผ่าน OTP ที่ได้รับทาง SMS

 


2. PAY PLUS (K-Mobile Banking)

ระบบการชำระเงิน ที่คุณต้องทำรายการผ่าน Websiteของ COZXY.COM โดยตัดเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับ K -PLUS ของคุณ โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการชำระเงิน เพียงแค่ตรวจสอบรายละเอียด และยอดเงินที่ต้องชำระให้ถูกต้องเท่านั้น เพียงเท่านี้คุณก็สามารถชำระเงินได้อย่างสะดวก และสามารถชำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ด้วย

 

ขั้นตอนการชำระเงินด้วยระบบ PAY PLUS บนเว็บ COZXY

-คลิกที่ CART ในเว็บไซต์ของ COZXY แล้วคลิกที่ “CHECK OUT”

-เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า (YOUR SHIPPING & BILLING ADDRESS) แล้ว คลิกที่ “ CONTINUE TO PAY MENT METHOD)

-เลือก “TOP UP COZXYCOIN”

-เมื่อกดเลือกชำระผ่าน PAYPLUS ให้กรอกเบอร์มือถือที่ทำการลงทะเบียนกับ application K Pay Plus ของท่าน

-ใส่ตัวอักษรหรือตัวเลข เพื่อยืนยันตัวตน

-ระบบจะทำการส่ง notification ไปยังมือถือของลูกค้า

-จากนั้นให้ท่านทำการ login เข้าสู่ระบบ ใน application ของท่านแล้วเข้าสู่ menu Life Plus

-หน้าจอมือถือจะแสดง รายละเอียด order และปุ่มสำหรับชำระเงิน

-ขั้นตอนต่อไป application จะแสดง pop up ยืนยันการชำระเงินอีกครั้ง

-กด “ยืนยันการชำระเงิน”

 

 

3. เอทีเอ็ม (ATM)

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้ เท่านั้น

1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.ธนาคารกสิกรไทย

3.ธนาคารไทยพาณิชย์

 

ขั้นตอนการชำระเงิน Bill payment ผ่านช่องทางตู้ ATM ตามขั้นตอนดังนี้ คือ

-คลิกที่ CART ในเว็บไซต์ของ COZXY แล้วคลิกที่ “CHECK OUT”

-เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า (YOUR SHIPPING & BILLING ADDRESS) แล้ว คลิกที่ “ CONTINUE TO PAY MENT METHOD)

-เลือก “TOP UP COZXYCOIN”

-เลือก “ATM ” และเลือกธนาคารที่คุณต้องการจะจ่าย จากนั้น “SUBMIT” “Confirm” “OK”

-กด “Pay Now”

 

1.เมื่อตกลงสั่งซื้อสินค้าแล้ว ทาง COZXY จะส่ง EMAIL แจ้ง รายละเอียดการชำระดังนี้
*รหัส COMCODE 5 หลัก
*รหัส Ref.1
*รหัส Ref.2
*จำนวนเงินที่ต้องชำระ

2.ทำการชำระเงินผ่านตู้ ATM ที่คุณเลือก กำหนดให้ต้องชำระให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากที่คุณสั่งสินค้าแล้วคุณจะได้รับEMAIL ตอบรับยืนยันการชำระเงินจาก COZXY จากนั้นออร์เดอร์ของคุณจะเข้าสู้ขั้นตอนการจัดส่งต่อไป

3.ขั้นตอนการชำระหน้าตู้ ATM เป็นดังนี้

-ใส่บัตรเข้าไปในตู้ ATM และใส่รหัสบัตร

-เลือก จ่ายบิล/ชำระเงิน/ชำระด้วยบาร์โค้ด

-เลือก กด อื่นๆ / ระบุรหัสบริษัทฯ

-เลือก หักจากบัญชีที่ท่านต้องการให้หัก เช่น ออมทรัพย์

-ใส่รายละเอียดตามที่ได้รับแจ้ง ทาง EMAIL

 

 

4. เคาเตอร์ธนาคาร

ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านเคาเตอร์ ธนาคาร ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามด้านล่างนี้ เท่านั้น

1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.ธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการชำระเงิน Bill payment ผ่านช่องทางเคาเตอร์ ธนาคาร ตามขั้นตอนดังนี้ คือ

-คลิกที่ CART ในเว็บไซต์ของ COZXY แล้วคลิกที่ “CHECK OUT”

-เลือกสถานที่สำหรับจัดส่งสินค้า (YOUR SHIPPING & BILLING ADDRESS) แล้ว คลิกที่ “ CONTINUE TO PAY MENT METHOD)

-เลือก “TOP UP COZXYCOIN”

-เลือก “เคาเตอร์ธนาคาร ” และเลือกธนาคารที่คุณต้องการจะจ่าย จากนั้น “SUBMIT” “Confirm” “OK”

-กด “Pay Now”

เมื่อตกลงสั่งซื้อสินค้าแล้ว ทาง COZXY จะส่ง EMAIL แจ้ง รายละเอียดการชำระและสามารถพิมพ์ ออกมาเพื่อนำไปชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร


* ใบแจ้งชำระค่าสินค้า (สามารถ Pirnt ได้)
* รหัส COMCODE 5 หลัก
* รหัส Ref.1
* รหัส Ref.2
* จำนวนเงินที่ต้องชำระ

1. Print ใบแจ้งชำระเงิน ใน EMAIL ที่ได้รับจากนั้นนำไปชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคารที่กำหนดไว้ หรือ จะชำระด้วยการสแกน บาร์โค้ด ก้อได้เช่นกัน

2. การชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร สามารถชำระได้ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากที่คุณสั่งสินค้าแล้วจากนั้นคุณจะได้รับ EMAIL ตอบรับยืนยันการชำระเงินจากCOZXY และออร์เดอร์ของคุณจะเข้าสู้ขั้นตอนการจัดส่งต่อไป

 

 

5. การผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย (Installment)

ระบบการชำระเงิน แบบผ่อนชำระ (Smart pay) ผ่าน บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนสินค้ากับ COZXY ได้ โดยเฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการกับ คอซซี่เท่านั้น

วิธีการชำระเงินแบบผ่อนจ่ายสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 3-10 เดือน ดังนี้

ราคาสินค้า เดือนที่ผ่อนชำระ
ราคาสินค้าที่มูลค่ามากกว่า 30,000 บาท ผ่อนชำระได้  3 เดือน
ราคาสินค้าที่มูลค่ามากกว่า 50,000 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 6 เดือน
ราคาสินค้าที่มูลค่ามากกว่า 60,000 บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน

 

เงื่อนไขสำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต มีดังนี้ คือ

1.ต้องเป็นบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

2.ราคาของสินค้าต้องมีมูลค่ามากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป หลังจากหักส่วนลดและรวมค่าขนส่งแล้ว

ตัวอย่าง : สินค้ามีมูลค่า 30,000.- หัก ส่วนลด 100.- และ รวมค่าจัดส่ง 50.- คงเหลือยอดชำระทั้งสิ้น 29,950.- ท่านจะไม่สามารถผ่อนชำระได้

3.หลังจากทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บัตรเครดิตของผู้ซื้อจะถูกตัดวงเงินเต็มจำนวนทันที