brand cozxy

การออกใบกำกับภาษีนั้นมีเงื่อนไขโดยจะขึ้นอยู่กับผู้ขายผลิตภัณฑ์ของคุณ:
สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย คอซซี่ - คุณสามารถ print ใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าค่าสินค้า ได้จากหน้าเว็บไซต์ COZXY.COM ทันที่เมื่อมีการ TOP UP สำเร็จ และเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสมบูรณ์ ทาง COZXY.COM จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้คุณพร้อมกับสินค้านั้น
สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย Partner ของเรา - ทั่งนี้ จะขึ้นอยู่กับ Partner แต่ละราย บางส่วนของเราจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้ เนื่องจากพวกเขาจะไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม