brand cozxy

กรุณาติดต่อเราทันทีที่ COZXY.COM Contact-Us หรือ 02-101-0689 ,064-184-7414 หรือLine:@cozxy.com ระหว่าง 9.00 น.-17.00 น.
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือ customercare@cozxy.com ,vachiraporn.s@branddee.com พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า
พร้อมรูปภาพสินค้าที่มีปัญหา เพียงขอคืนสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวภายใน 7 วัน และส่งสินค้ามายังเราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า COZXY
จะทำการจัดส่งสินให้ใหม่ หรือคืนเงินกลับให้ท่าน