Details
 

  นโยบายการคืนเงิน  

 

  ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินได้ (Refund) ในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 

    1.ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า

    2.สินค้ามีตำหนิ แตก หัก ชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่งสินค้า

    3.ผู้ขายส่งสินค้าให้ไม่ตรงกับที่ผู้ซื้อได้ทำารสั่งซื้อไว้  (เช่น ชนิด ,ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น)ให้กับผู้ซื้อ

    4.สินค้าที่ส่งให้มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากาคำอธิบายที่ผู้ขายได้ระบุไว้

ในการณีนี้ ทาง COZXY จะทำการตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของ COZXY แต่เพียงผู้เดียว เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว COZXY จะดำเนินการคืนเงินให้ตามลำดับต่อไป

หมายเหตุ:  สินค้าของผู้ขายบางรายไม่สามารถขอคืนเงินหรือคืนสินค้าได้ ทั่งนี้ คุณสามารถตรวจสอบ ได้เมื่อเข้าไปดูรายการสินค้ายัง store นั้นๆ

 

  วิธีการคืนเงิน-ระยะเวลาในการคืนเงิน    

   การคืนเงินนั้น คุณสามารถเลือกวิธีการคืนเงินได้ โดยให้คืนเงินเข้า Account cozxy coin  หรือเลือกที่จะให้คืนตามวิธีที่ได้ชำระเงินเข้ามาตอนสั่งซื้อสินค้านั้น ระยะเวลาในการคืนเงิน เป็นดังนี้

วิธีการชำระเงินเข้ามาตอนสั่งซ์้อสินค้า วิธีการคืนเงิน  ระยะเวลาในการคืนเงิน

COZXY COIN

คืนเข้าบัญชี COZXY COIN ของคุณ

1 วันทำการ หลังได้รับอนุมัติคืนเงิน

บัตรเครดิต,บัตรเดบิต (Credit card,Debit card)

คืนเข้าบัตรเครดิต,เดบิตที่สั่งซื้อเข้ามา

ประมาณ 7 วันทำการ ทั่งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร (ยอดเงินคืนจะปรากฎในรอบบิลถัดไป)

Bill payment(ATM,online bank Transfer)

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้สั่งซื้อ

3 วันทำการ หลังได้รับอนุมัติคืนเงิน

K-Mobile Banking (PAY PLUS)

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้สั่งซื้อ

3 วันทำการ หลังได้รับอนุมัติคืนเงิน

การผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย (Installment)

คืนเข้าบัตรเครดิต,เดบิตที่สั่งซื้อเข้ามา

ประมาณ 15 วันทำการ ทั่งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร

 

 

กดปรบมือให้กำลังใจผู้เขียนบทความ

0  claps


Share This